پیشنهاد ویژه
محصولات برگزیده
STM32F410RBT6
PIC18F4550
STM32F429ZIT6
XC6SLX16-2CSG225I
STM32F205VCT6
MKW1032
STM32F107RCT6
STM32F101VDT6
STM32F410RBT6
STM32F101RFT6
STM32F100VDT6
101KT1A
STM32F103RET6
100ЛЕ106
STM32F373V8T6
stm32f407vgt6
STM32F031C4T6
AD7763BSVZ
STM32F030C8T6

سنسور فشار

کانورتور

MKW1032

آی سی روسی

106ЛБ2
100ЛЕ106
101KT1A

کانکتور روسی

میکروکنترلرها و میکروپروسسورها

STM32F101RFT6
TMS320F2812
stm32f407vgt6
STM32F429VGT6
STM32F103C8T6
STM32F100VDT6
STM32F407ZET6
STM32F101VDT6
STM32F334R6T6
STM32F042C6T6
STM32F030C8T6
STM32F205VCT6
PIC18F4550
STM32F429ZIT6
STM32F107RCT6
STM32F765VIT6
STM32F303C8T6
STM32F410RBT6
STM32F031G6U6
STM32F410RBT6

FPGA

XC6SLX16-2CSG225I
XC3S400-TQ144I

قطعات الکترونیک

STM32F031C4T6
STM32F410RBT6
AD7732
STM32F429ZIT6
TMS320F2812
AD7763BSVZ
STM32F407ZET6
STM32F334R6T6
STM32F401RET6
XC6SLX16-2CSG225I
XC3S400-TQ144I
STM32F303C8T6
STM32F030C8T6
STM32F101RFT6
STM32F410RBT6
PIC18F4550
STM32F100VDT6
STM32F107RCT6
STM32F765VIT6
STM32F205VCT6

برچسب ها:

الکتریکی -
ابزار الکتریکی -
الکتریکی کالا -
کانکتور -
ابزار دقیق -
کانکتور روسی -
مدار الکتریکی -
فروشگاه الکتریکی -
فروشگاه کالای الکتریکی -
فروشگاه اینترنتی -
فروش کانکتور -
سنسور -
برق صنعتی -
صنعت برق -
کابل برق -
کابل -
سیم برق -
مدار الکترونیکی -
مبدل صنعتی -
کابل نسوز -
کابل اعلام حریق 


ارسال فوری
تضمین دقت و کیفیت
پشتیبانی 24 ساعته